Jag har inte fotograferat särskilt mycket djur, även om jag har ett Sigma 150-500 objektiv, anledningen är att det är tidsödande att ligga och vänta i timmar och dagar på rätt tillfälle.

För att kunna fotografera djur och fåglar så har jag beställt ett hopfällbart gömsle, från Outdoor xtreme. De har slutat sälja gömslen så jag rekommenderar i stället Cyberphoto

Jägare är ofta de skickligaste på att locka till sig djur med läten, och det finns en hel del lockpipor att köpa; samt lockmedel. Även om de är ämnade för jakt så går de att använda vid naturfotografering. Jag fann en hemsida för jägare och fiskare, som hade bra hjälpmedel för att locka till sig djur och fåglar. Jag beställde några lockpipor, för de fungerar lika bra för fotografer. Jakto/Gyttorp.

Jägare använder ibland åtlar för att locka till sig djur, metoderna kan troligen användas även av naturfotografer. Vid utfodringsplatser för örn har fotografer ibland möjlighet att se både det ena och andra.

Sverige har en rik fauna som vi skall vara rädda om, balansen mellan bytesdjur och rovdjur är känslig, och kan rubbas om människans jakttryck blir för stort eller för litet. För det mesta fungerar det ganska bra. En nygammal art, vargen, har ökat enormt de senaste åren, och återfinns nu i områden där den inte har funnits på 150 år, och gör att jämvikten mellan arterna ändras, på gott och ont. På gott i vildmarken och på ont på landsbygden. Det är på gott och ont att vi får tillbaka ”problemarter” som har varit borta länge, men de berikar naturen. De flesta stora däggdjuren t.ex. Älg, rådjur, björn, bäver, varg, kronhjort, vildsvin, lodjur och järv, kunde ha varit utrotade, som för 100 år sedan (Värmland), men då hade faunan bestått av smådjur, och naturupplevelserna hade varit fattigare, vem vill fotografera vattensorkar?

 

 

Mer om djur länkar:

Orsa Rovdjurspark

Nordens ark.

Svenska Jägarförbundet artfakta.

Rovbase, gemensam myndighet för rovdjur i Skandinavien.

 

Vargen har jag bara sett i vilt tillstånd en gång, men däremot så har jag sett både spår och kadaver av vargdödade djur.
Hemsida.

Älgkadaver

Lodjuret är mitt favoritrovdjur, och trots att det rör sig lodjur i närheten av där jag bor, så har jag bara sett ett vilt lodjur, en enda gång. Däremot så har jag sett spår några gånger.

Hemsida.

Jag har aldrig sett en vild björn, men de förekommer ibland i skogarna där jag rör mig. Däremot så har jag sett björnspår.

Hemsida.

Räven är ett vanligt rovdjur, som ofta rör sig nära bebyggelsen. Några gånger så har jag lyckats fotografera rävar, och det har skett helt slumpmässigt, men jag skulle säkert kunna få bättre bilder om jag gick in för det. Kommande projekt.

Hemsida.

Mården är ett djur som är svårt att få syn på, eftersom det ofta jagar nattetid, i skogen.
Jag har bara lyckats fotografera mården en gång, men ser ofta spår när jag vandrar på skogen.

Hemsida.

skogsmård Martes martes

Älgen är ett stort djur, som man ofta ser spår av i skogen. Den kan vara lite knepig att fotografera bland trädstammarna i skogen.

Hemsida.

Älg

Rådjur är små trevliga hjortdjur, som ofta rör sig nära bebyggelsen, man ser ofta spår av dem och de brukar komma fram i skymningen. De är dock känsliga för stränga vintrar och rovdjur.

Hemsida.

Dovhjort
Dovhjorten är extremt ovanlig i mina trakter, det är sällan man ser den så långt norr ut.
Dovhjorten är det vackraste av våra hjortdjur.

Hemsida.

dovhjort dovhjort

Grävlingen är ett djur som mest rör sig på natten, och vintertid så sover den nere i sitt gryt. Jag har sett grävlingen i mörkret, men har aldrig haft tillräckligt mycket ljus, för att få en bild.

Hemsida.

Haren har jag bara lyckats fotografera några gånger, ofta så får man bara en skymt av dem, när de flyr bort i skogen. Harspår kan man däremot få se ofta.

Hemsida.

Ekorren är ett trevligt djur, som ofta rör sig nära bostaden, men främst uppe på skogen.

Hemsida.

Igelkotten förekommer nära bebyggelsen då och då.

Hemsida.

Igelkott

Bävern finns i de flesta vattendrag, och ställer till med oreda till skogsägarnas förtret, men skapar värdefulla miljöer i naturen.

Hemsida.

Kallblodiga djur.

Hemsida.

Värmeln padda