Det finns mängder med växtarter att fotografera.  Jag har inget makroobjektiv och har inte haft intresset att krypa på knäna med kameran, men några bilder har det blivit.

Information om växter finns bland annat i den virtuella floran.

Jag har mängder med bilder på växter som jag inte har sorterat, så det här är bara ett axplock.


 

Backskärvfrö

 

 

Backnejlika

 

 

Bergssyra

 
 

Blodrot

 
 

Blåmunkar

 
 

Blåsippa

 

 

Blåsuga

 
 

Brudsporre

 

 

Brunklöver

 

 

Bäckbrämsa

 

 

Ekkorbär

 
 

Fackelblomster

 
 

Frossört

 
 

Fyrkantig Johannesört

 
 

Fältgentiana

 

 

Gran

 

 

Grönyxne

 

 

Gullköver

 
 

Gullpudra

 
 

Gullris

 
 

Gullspira

 
 

Gullviva

 

 

Gulmåra

 
 

Gul Svärdslilja

 

 

Gökblomster

 
 

Gökärt

 

 

Hassel

 

 

Hässelklocka

 
 

Idegran

 
 

Jungfrulin

 

 

Jungfru Marie Nycklar

 

 

Jättebalsamin

 
 

Kabbleka

 

 

Kattfot

 

 

Klockljung

 
 

Knärot

 

 

Korallrot

 

 

Kung Karls spira

 
 

Kärringtand

 

 

Kärrspira

 

 

Liljekonvalj

 
 

Linnea

 
 

Låsbräken

 
 

Mandelblom

 

 

Mossnycklar

 

 

Natt och dag

 

 

Nattviol

 

 

Nordisk Stormhatt

 

 

Notblomster

 
 

Olvon

 

 

Ormbär

 
 

Ormrot

 

 

Oxel

 

 

Rödblära

 

 

Rödklint

 
 

Rödklöver

 

 

Rödkämpe

 

 

Rönn

 

 

Sileshår

 
 

Skogsklocka

 

 

Skogsklöver

 

 

Skogsknipprot

 
 

Skogskovall

 
 

Skogsnäva, Midsommarblomster

 

 

Skogsstjärna

 
 

Slåtterblomma

 

 

Slåtterfibbla

 

 

Slåttergubbe

 

 

Smörboll

 

 

Stinknäva

 
 

Stinksyska

 

 

Stor blåklocka

 

 

Strandlysing

 
 

Svarthö

 
 

Taklök

 

 

Tallört

 

 

Tjärblomster

 

 

Trolldruva

 
 

Tussilago, Hästhov

 

 

Tvåblad

 

 

Tätört

 
 

Vattenklöver

 
 

Vitpyrola

 

 

Vitsippa

 

 

Vårärt

 

 

Åkervädd

 
 

Ängsklocka

 

 

Ängsnycklar

 

 

Ängsskallra

 
 

Ängsviol

 

 

Ängsvädd

 

 

Ärenpris