Genbäcken

Kulturlandskapet runt Mölnbacka är vackert, men var säkert ännu vackrare och mer öppet i mitten av 1900-talet, själva ”tätorten” med några tiotals hus ligger vackert i en sluttning ner mot en damm och sjön lusten.
Torsbetget tornade upp sig på andra sidan av sjön Västra Örten 165 meter för att vara exakt och i Genbäcksviken stannade jag till vid en betes/slåtter mark som är ett 1,7 ha stort natura 2000 område. Natura 2000 Genbäcken
Förmodligen så betas genbäcksviken av hästar från ett ridhus på gården som ligger vackert på kullen ovanför och markerna har ovanliga arter på grund av hyperitberggrunden som är vanlig runt Mölnbacka, här finns bland annat ävjepilört och hällebräcka, men de blommar inte den här tiden.
Däremot så blommade kabbelekorna vid strandängen och vid en skogsbäck intill, liksom violer blå, jag såg även att midsommarblomster var på god gång redan, liksom bladrosetter av diverse ängsväxter, men blev lite tveksam om det var nattviol eller tvåblad jag såg.

torsdag den 21 maj 2020.

Karta till området

  genbäcken

 

genbäcken torp genbäcken
genbäcken hyperit Mölnbacka
mölnbacka