Krakstad

Jag åkte genom Gillbergadalens öppna kulturlandskap där jag såg mejeriet som jag gynnar genom att köpa deras mjölk och fil, Värmlands mejeri. Kan man gynna det lokala öppna betade kulturlandskapet så skall man göra så, de artrika markerna är helt beroende av betande djur, i synnerhet sedan uroxen och visenten är utrotade i vårt land.
Landskapet söder ut mot Långserud är mer småbrutet och svårodlat, så de flesta gårdarna här brukas inte traditionellt, med några fina undantag, utan man håller främst öppet för utsiktens skull.
När jag kom ner till Dalslandsgränsen vid Hognerudsälven så stannade jag vid vägbommen till en skogsbilväg.
Här började vandringen längs vägen mot nordost, det var en stigning på ca 40 meter upp till vändplanen där det planerade naturreservatet Krakstad ligger, ett område på 36 ha.
Jag gick över Krakstadbäcken öster ut upp emot berget där skogen ganska snabbt blev naturskogsartad, skogarna i dessa trakter är brukade sedan mycket länge, men det har varit så kallad bondskog, som brukats kontinuerligt utan kalhyggen.
Det stod några fina gamla tallöverståndare i den flerskiktade skogen och uppe på berghällarna så såg jag tjäderspillning.
Nu gick jag norr ut emot Dulpan, en tjärn med vild natur i det västra hörnet med några riktigt gamla tallar som speglade sig mot vattenytan som låg spegelblank i det klara, nästan vindstilla vädret, och en silvergrå torraka gav vildmarksprägel åt landskapet.
Jag ställde kompassen emot en nyckelbiotop norr ut vid Stortjärnens sydspets, och på vägen dit så följde jag en liten porlande bäck, såg vedtickor under en granlåga, och draperier av skägglav på några granar, tills jag slutligen kom upp i nyckelbiotopens hälltallskog, med sina knotiga tallar, plötsligt så smattrade det till, en tjäder flög igenom skogen med sin ståtliga fjäderskrud, en mäktig syn, synd att jag inte var här tidigt på morgonen för att få höra skogens kluckande och pysande i soluppgången.
Det var ganska brant ner till Stortjärnen där det blåa vattnet gav en fin kontrast emot träden, en liten ö med tallskog låg lite längre ut.  Här lämnade jag Krakstad-området för att vandra längs stranden norr ut mot Gaterudsfjällen där jag vandrade runt ett bra tag. På vägen tillbaka till bilen så såg jag ett fint område ett par hundra meter väster om Dulpan i Krakstad-området, här var en skog där marken var täckt av smaragdgrön björnmossa som liknade en miniatyrskog från Silurperioden för mer än 400 miljoner år sedan, lite lummer gjorde bilden komplett.
Även träden var i den här fuktiga skogen täckt av hänglavar, skäggiga träd av ålder grånande.
Det blev en fin vandring på drygt en mil och en höjdskillnad på 130 meter, i ett starkt kuperat mosaiklandskap med skog, berglandskap och tjärnar, rekommenderas starkt, en fin utflykt.


Långfredag 4 april 2020.

Karta över Krakstad

  torrgran
krakstad

 

krakstad krakstad skägglav
vedticka krakstad Dulpan
krakstad krakstad

 

torraka krakstad  

 

krakstad krakstad
krakstad älgspillning
krakstad krakstad

 

skägglav   tallöverståndare