Ryr
Reservatet är inte sammanhängande utan består av utspridda fragment av ängar och naturbetesmarker i en skärgårdslik miljö med både fast boende på småbondgårdar och sommarstugor, en riktig semesteridyll, ett sommarparadis med artrika ängar och öppna naturbetesmarker med berghällar. På grund av bebyggelsen så var det svårt att parkera vid de enskilda objekten, så man är hänvisad till en parkeringsplats placerad centralt i området där man kan göra vandringar i området. Jag hann bara med att besöka tre av delområdena denna dag, först så gick jag väster ut från parkeringen mot en äng vid Östebosjön, här fick jag se Sankt Pers nycklar bland utblommade gullvivor, det måste ha varit vackert för en vecka sedan, men det fann andra växter som blommade, bland annat jungfrulin, svinrot, trollsmultron och mängder med blodnäva som färgade området svagt rött. Vid berghällarna ner emot sjön så fick jag se en skäggprydd äldre herre med fjärilshåv, och började nästan undra om fjärilsskådning är en form av folksport nere i Dalsland. Fjärilsfångaren inventerade fjärilar åt universitetet (Göteborg?) och var mycket kunnig på det mesta, han visade mig några sällsynta ormbunkar, gaffelbräken och murruta och talade latin, det är lätt att känna sig i underläge mot en sådan akademiker av den äldre stammen.
Nu gick jag vidare norr ut från parkeringen mot en äng ner emot samma sjö som tidigare, och på vägen dit så fick jag se nötkreatur med både lång och kort päls som betade emellan husen. Framme vid ängen så fick jag se en fin vy ner emot sjön, med gamla gärdesgårdar, hamlade askar och ett hav av blommor, bland annat kraftfulla exemplar av blodröda Sankt Pers nycklar, här var det ett hav av blommor bland berghällarna, jungfrulin, svinrot, mandelblom och kärringtand.
Trots att det var vackert så vandrade jag vidare emot en betesmark öster om parkeringen, ett vidöppet landskap med ett par hamlade träd, lind och ek och några solitärträd. Det växte blåklint vid en av berghällarna.
Nu var jag trött och varm så jag gick tillbaka till bilen för att svalka mig med kallt vatten.


Lördag den 4 juni 2016.

Mer information, Länsstyrelsen.

Karta/Map Skogsstyrelsen

Skötselplan 2018

GPS-karta, går bland annat att använda i mobiltelefon, och Google Earth.

Själv använder jag androidappen Custom Maps, med mobiltelefon kan ni öppna länken i google Chrome, spara filen och öppna den i en valfri GPS-app (till exempel Custom Maps) då har ni sedan en GPS-karta i mobilen.

 

ryr naturreservat

Ryr

hamlad ask

Ryr

 

betesdjur sankt pers nycklar trollsmultron
   
blåklint ryr naturreservat
blodnäva ryr dalsland gaffelbräken

 

 

skogsvicker getväppling
hamlad lind ryr naturreservat
jungfrulin ryr dalsland

 

svinrot ryr naturreservat sankt pers nycklar
   

 

 

ryr naturreservat ryr naturbetesmark
ryr naturreservat kossor ryr