Brånberget

Om Värmlandsnäs är Värmlands Skåne, så är Höljes den Norrländska motsvarigheten. Vid Brånberget finns en Skog som har norrländsk karaktär, en plats där man kan få en liten känsla av vildmark på vissa platser. Här förekommer ofta både vargflockar och björn. Man bör ha god tid på sig om man vill upptäcka alla delar av reservatet, själv hann jag bara med att fotografera den södra halvan av reservatet på ca fem timmar. Vägen till reservatet är urusel, om man inte vill polera undersidan av bilen, samtidigt som man grovtestar stötdämparna. Reservatet har inga vandringsleder.

2009-09-19

Läs mer, Länsstyrelsen.

Karta/Map Skogsstyrelsen

 

Brånberget

 

Naturskog Brånberget Naturreservat Havsjön Dimhöljd skog Naturskog Brånberget Naturreservat Bonsai gran Naturskog Brånberget Naturreservat
Naturskog Brånberget Naturreservat myr N Havsjön Havsjötjärnen Naturskog Brånberget Naturreservat
Torraka  Tall Naturskog Brånberget Naturreservat Naturskog Brånberget Naturreservat Granlåga

 

 

Havsjötjärn

Stubbe Västra Naturskog Brånberget Naturreservat Myrmark Naturskog Brånberget Naturreservat
Myrmark Nordvärmland Norra värmland Naturskog Gammalskog
Blåbärsris rött Naturskog Brånberget Naturreservat Naturskog Brånberget Naturreservat

 

 

Panorama Myr Naturskog

 

Naturskog Brånberget Naturreservat Vackra höstfärger Naturskog Brånberget Naturreservat blåbärsris höst
Naturskog Brånberget Naturreservat Myrstack Granurskog Naturskog Brånberget Naturreservat
Myrstack Naturskog Brånberget Naturreservat Brånberget Naturreservat

 

 

Panorama granurskog

 

Naturskog Brånberget Naturreservat Kåda på gran trädtopp
Naturskog Brånberget Naturreservat trädskelett gran Bergknalle i naturskog
hotad svamp död gran Havsjön Naturskog Brånberget Naturreservat

 

 

lingonris med lingon på myrstack Havsjön höst Höstfärger vid sjö
Naturskog Brånberget Naturreservat Naturskog Brånberget Naturreservat utsikt
Torraka tall fura