Danshallsmyrarna

En tur till Danshallsmyrarna och Særkilamp.
I dag åkte jag upp till Lekvattnet för att besöka naturreservaten i det 1000 ha stora vildmarkrområdet vid den Svensk-Norska gränsen. Det är ungefär 500 ha skyddat på den Svenska sidan och lika mycket på den Norska sidan, så vildmarksområdet är stort för våra traktermed sina 10 kvadratkilometer, till och med större än Byamossarna.
Det var 7 år sedan jag besökte området senast, och jag hade kvar minnet av att vägen var knappt farbar, men nu så hade den blivit riktigt bra, visserligen så var den smal och gruset grovt, men det gick alldeles utmärkt att köra vanlig personbil till reservatet.
Efter vägen så var det ett par jägare som gick efter vägen och uppe i skogen så mötte jag tre jägare som höll på att förbereda för älgjakten, och det var gott om älgspår i markerna, men detta kan ändra sig snabbt då älgarna flyr undan vargarna, tillgången på älg har blivit mindre och fördelningen ojämn jämfört med förr.
Danshallsmyrarna är ett skogs och myrkomplex där skogen bitvis är mycket gammal, det finns tallar som är 300 år gamla, jag gick in i reservatet och gick mot den Norska gränsen där det finns en gammal skog som överlevde skogsbranden i mitten av 1800-talet, här finns både grova tallar och gamla granar längs en bäck, miljön är trolsk och man känner att skogen är gammal, det var här jag mötte jägarna, jag talade lite med dem och gick vidare mot Norge.
Längs gränsen så är all skog borta för att markera gränsen, men den är inte bredare än att vildmarkskänslan är kvar.
Jag gick in i reservatet Særkilamp som även det är ett skogs, och myrreservat, här känner man vidderna ute på myren, där man får trixa sig fram för att inte trampa ned sig i myren, vilket kan vara både obehagligt och farligt, men jag kör på 100% säkerhet när det gäller detta, bättre att ta en omväg på några hundra meter.
Korparna flög omkring i detta område, så jag misstänker att det finns varg här i alla fall, de brukar följas åt korpen och vargen. Jag fick se en tallholme med vackert formade trädkronor, men kunde inte ta mig dit, eftersom jag inte ville riskera att trampa ned mig, men fick några bilder på håll.
Jag hade funderat att ta mig längre väster ut i reservatet, men där är det en höjdskillnad på 100 meter i en ravin, och då blir det tungt att vandra hemåt, så jag gick emot den lilla sjön som har gett reservatet dess namn, och där efter emot den Svenska gränsen, där jag fick se en skog med urskogsprägel vid tjärnen Bukkilampi, en helt fantastisk liten skog, som nästan skulle kunnat ha varit hämtad från norra Dalarna, stora gamla tallar, och några torrakor.
Jag passerade gränsen till Sverige och vandrade uppåt mot Garniklamp där gammelskogen börjar, en naturskog med både tall och gran. Jag gick lite mot sydost tills jag kom fram till en myr med stora tallöverståndare som man har sparat, och jag skulle inte bli förvånad om någon av dem är mer än 300 år, den här skogen kommer att blir urskogsartad om 100 år.
Nu vände jag hemåt, passerade Kojkilantjärnet och gick emot bilen.
Vandringen var en lagom 6 timmars promenad på 1.1 mil, ingen hets så jag han njuta av det stora ”vildmarksområdet”


lördag den 29 augusti 2015.

Läs mer: Länsstyrelsen

Läs mer:Særkilamp

  Danshallsmyrarna
Danshallsmyrarna
Særkilamp

 

Karta över de två reservaten, klicka för utskriftskarta 2 Mb.

GPS-karta, går bland annat att använda i mobiltelefon, och Google Earth.

Själv använder jag androidappen Custom Maps, med mobiltelefon kan ni öppna länken i google Chrome, spara filen och öppna den i en valfri GPS-app (till exempel Custom Maps) då har ni sedan en GPS-karta i mobilen.

Karta/Map Skogsstyrelsen

 

 

 

 

Danshallsmyrarna

Danshallsmyrarna Danshallsmyrarna
Danshallsmyrarna Danshallsmyrarna

 


2008-09-25

Danshallsmyrarna, vid "parkeringen" Danshallsmyren, vid noppikullen Danshallsmyren, vid noppikullen, asp
Danshallmyren, vid noppikullen Danshallsmyren, nära gammal bosättning, Kojkilan Danshallsmyren med utsikt emot norge
Danshallsmyren Danshallsmyrarna Danshallsmyrarna, ner emot norska gränsen

 

Særkilamp

Særkilamp Særkilamp
Særkilamp Særkilamp

 

Særkilamp Myrlandskap Særkilamp naturskog Særkilamp naturskog
Særkilamp Naturskog bäckdråg Særkilamp nära riksgränsen Særkilamp myrlandskap
Særkilamp naturskog Særkilamp bäckdråg Særkilamp

 

 

Danshallsmyren Særkilamp Særkilamp