Fämtfallet

I går på Pingstafton så tog jag mig en tur till Nordvärmland.


Jag stannade vid Fämtfallet där Fämtan forsar och störtar ner i klarälvsdalen från höjderna i öster, det är ett brakande ljud man möts av när smältvattnet brakar fram igenom landskapet och ger öringen och laxen ett intresse för att utforska vattendraget högre upp där de leker och föryngrar sig, ån är ett natura 2000 område som nu är i naturvårdsverkets ägo.
Vattendraget har tidigare varit utnyttjat för vattenkraft, man flottade timmer, som sågades i stora vattensågverk (Månässågen) från 1600-talet och fram till början av 1900-talet och bönderna malde sin säd i kvarnarna, det finns många lämningar kvar vid Fämtfallet som nu får forsa fritt i skogen. Det var i sådana här forsande skogsmiljöer som den nu utrotade Värmlandslaven växte innan de exploaterades av oss människor, den finns nu endast kvar på ett fåtal platser i Norge (trønderlav).
Min vandring började ovanför fallet där jag tog några bilder av vattnet som störtade ner igenom skogen, det kändes som om man nästan sögs med ner av vattnets rörelse, så man får hålla ett gott säkerhetsavstånd till ån. Jag vandrade nedåt i sluttningen och betraktade diverse lämningar av sågverk och kvarnar från tiden innan elektriciteten upptäcktes och ändrade förutsättningarna för industrin. Nu åkte jag ner till nedanför fallet där det var en stor parkering till nordvärmlands kanske vackraste badplats, om vårarna så är kanske vattnet lite väl strömt, men på sommaren så är det ett paradis med friskt strilande vatten utan de parasiter, bakterier och alger som hemsöker badplatser i låglandet. Det finns badbrygga och utedass.

söndag den 20 maj 2018.

Mer info Visit Värmland

Karta/Map Skogsstyrelsen

  fämtfallet

 

fämtfallet fämtfallet såglämning
vattenfall fämtan fämtfallet
  fämtfallet