Gillertjärn är ett naturreservat på 45 ha, och har bland annat ett bestånd av idegran, som är ovanlig i våra trakter. Området har även en hel del ovanliga arter och har en spännande topografi, med branter, raviner, bäckar och vattensamlingar. Berggrunden är basisk.

Läs mer: Länsstyrelsen

Karta/Map Skogsstyrelsen

  Gillertjärn idegran i en brant.

 

Gillertjärn Gillertjärn stubbe Gillertjärn utsikt
Gillertjärn hänglavar Gillertjärn naturskog Gillertjärn naturskog
Gillertjärn lönn Gillertjärn Gillertjärn sumpskog