Gullrosas berg är ett naturreservat med naturskog av varierande karaktär, från tallhällmark till sumpskog i en starkt kuperad terräng, med små raviner och spännande miljöer.

Det växer en rad ovanliga svampar och lavar i området, jag såg bland annat ullticka och skrovellav. Där finns även ett rikt fågelliv, med tjäder och sparvhök, mm.

2009-06-21

Läs mer Länsstyrelsen

läs mer NWT

Karta/Map Skogsstyrelsen

  Gullrosas berg naturreservat

 

Gullrosas berg naturreservat knotig låga av tall murken björk
Myrstack skillingmark
Skrovellav

 

gullrosasberg

I trakten finns ett vackert kulturlandskap, med betande djur. Betande djur skapar en enorm artrikedom.

Rängesed
skillingmark Skillingmark
koppom koppom