Skallberget

Jag tog en tur till Vimyren, Martatjärnsskogen, Skallberget och Stormyren.
I dag så tog jag kompledigt då jag arbetat under helgen, det var fint väder så jag åkte till höjden mellan Vägsjöfors och Stöllet norr om Torsby.

Det är ett stort vildmarksområde här uppe med fem reservat på totalt 683 ha och fyra planerade med en total yta på 1112 ha, så i framtiden kommer 1795 ha att vara skyddat för all framtid. Här finns mängder med nyckelbiotoper, en av de högsta koncentrationerna i den här delen av Värmland och här har man sett järv för ett par år sedan, det är ett område som lämpar sig väl för de stora fyra, här hör de verkligen hemma i vildmarken.

Länk till karta:


Jag gick längs vägen österut bredvid Svarttjärnen där jag fick några bilder, här börjar det som enligt kartan är planerat att bli Skallbergets naturreservat, ett 148 ha stort område.
Här finns en stor koncentration av nyckelbiotoper med gammal skog, något som är ovanligt i dagens skogslandskap. Vid Midskogsbäcken så gick jag norr ut, först igenom en yngre blockrik skog som senare övergick i en gammal tallskog som har naturskogsprägel, med grova kanske 200 år gamla tallar och längre fram mellan Spraggtjärnen och Skallbergsmossen så finns det en riktigt fin tallskog med ett par flyttblock som är stora som mindre hus, blockigheten har antagligen gjort att skogen har fått stå relativt orörd.
Jag gick fram till Spraggtjärnen där jag möttes av en riktigt genuin vildmarks vy, detta var kanske den finaste delen i hela området, skogen på andra sidan flyttade mig nästan upp till Norra Dalarnas urskogar i tanken för naturen var likartad med den gamla skogen, och när skogen får mogna ett par hundra år till så kommer det att upplevas som genuin urskog.
Nu gick jag väster ut emot Sönner Skallbergstjärn stundom igenom en våt tallsumpskog som var lite svår att passera efter allt regnande, det är nästan en vårflod i skogen just nu och nästan ingen snö alls.
Framme vid tjärnen så fick jag se ett hygge väster om tjärnen, ett hygge med stora block, det var som om en pansarvagn tagit sig fram igenom blockhavet, där man tack och lov hade sparat en hel del tallöverståndare/frötallar, Att till exempel spara frötallar på ett hygge och låta dem stå kvar till nästa avverkning, minskar tillväxten men ger kvalitetsvirke för framtiden, samtidigt som vissa av dem kan bli evighetsträd för hotade arter. Men nyckelbiotopen på 2,7 ha var i stort sett förstörd och stubbarna visade på hög ålder.
Även nordväst om Sönner Skallbergstjärn så hade man förstört hälften av en 9 ha stor nyckelbiotop, en gran var 182 år gammal i stubbytan och en avverkad tall räknade jag 302 årsringar +/- 5 år, den grodde under karl den tolftes tid. Detta visar att nyckelbiotoper ibland avverkas och måste få ett permanent skydd där markägare som har hög procent nyckelbiotoper på sina marker samtidigt borde få ersättning, kanske kunde man omvandla nyckelbiotoper till skyddsbiotoper, men det skulle kosta miljarder kr.
Jag satte mig vid hygget uppe på Skallberget, som nu har ett passande namn för att äta en smörgås och dricka te, det var i alla fall en fin utsikt, en av få fördelar med hyggen.
Nu gick jag vidare emot nordväst och kom in i en fin tallskog, som hade gallrats nyligen, den är en del av det tilltänkta reservatet och jag vet inte om det var ett slags naturvårds gallring man hade gjort, för de grova tallarna var kvar och granarna var borta, det är så här skogen skall skötas om man vill ha fönsterfura med årsringar på 1–2 mm, men det tar 250–400 år innan sådan skog går att avverka, eller dimensionsavverka.

Promenadslingan blev 9,6 km med en höjdskillnad på 74 m, se min promenad här.

Karta Skogsstyrelsen


måndag den 24 februari 2020.

  skallberget
naturskog
kalhygge

 

Avverkade nyckelbiotoper med 200-300 åriga träd.

skallberget avverkad nyckelbiotop

 

Naturskogen som skall skyddas

naturskog skallberget tjärstubbe
tallsumpskog skallberget
skallberget frötall

 

skallberget skallberget naturskog

 

skallberget skallberget gransumpskog
skallberget tallsumpskog skallberget