Stömne

Reservatet i Stömne är ett av våra äldre reservat, och kom till för att bevara ett större bestånd av ekar, varav flera av dem är flera hundra år gamla.

Stömne herrgård är en stor gammal gård, där det finns stora gamla ekar i en beteshage, och en igenväxt park, med gigantiska granar blandat med stora lövträd i en av våra bördigaste skogsmarker.

2009-09-29

Information, Länsstyrelsen.

Karta/Map Skogsstyrelsen

 

 

ek stock

 


 

2011-09-24

 


 

En tur till Stömne och Glaskogens urskogspärla.

Vädret var vackert och jag brukar ta ett par lediga dagar varje år för att fota höstfärger innan jägarna tar över markerna, någon fjällskogssemester blev det tyvärr inte i år, otur med vädret och för stressigt på firman.
Jag åkte söder ut till Stömne där det finns många fina områden även utanför naturreservatet, det rör sig om ett större antal nyckelbiotoper och skogar med naturvårdsavtal, området är vackert med många lövträd och det är känt för sina många stora ekar som är ovanligt i våra trakter. Kulturlandskapet är vackert och kuperat, men som så ofta är det ömsom välskött och ömsom igenväxande med sly och högt gräs, småskaligt lantbruk är tyvärr inte längre lönsamt.
I Stömne finns även en gammal fornborg på Hammarklätten, borgen låg uppe på en brant höjd och har haft träpalissader och stenmurar som försvarsverk under yngre järnålder, dvs det är en vikingaborg. Bygden är gammal, Stömne är en av våra äldsta kulturbygder i Arvika kommun, det fanns bebyggelse nere i byn för redan 6000 år sedan.
Borgen är lätt att hitta och det finns en liten vandringsled upp från två håll och väl uppe i borgen så har man en magnifik utsikt över Stömneflagan som är den södra delen av Glafsfjorden.
Vem vet vad som har hänt vid denna borg, inga skrifter finns från denna tid.
När jag besökt fornborgen så åkte jag till Stömne naturreservat, som jag gick igenom och vidare in i en skyddsbiotop norr om reservatet och uppför en kulle med lövskog och vidare till en vackert belägen vall med stora lövträd, området är stort och vackert och markerna runt Stömne herrgård är välskötta.


torsdag den 5 oktober 2017.

 

 

 

 

Hammarklätten fornborg

 

Stömne


 

Vindkraftsplaner i Stömne.
Stena Renewable AB planerar att bygga 21 stycken 280 meter höga vindkraftverk på höjderna väster om Stömne på gränsen till Glaskogens Naturreservat.
Platsen blev utpekad som en av de få platserna i Kommunen där vindkraft kan vara lämplig. Kommunens vindkraftsplan
Man har bildat en lokal motståndsrörelse, läs mer: http://www.stomneskog.se/


Vindkraft är svårt, det är en förnyelsebar energikälla som är nödvändig om vi skall ersätta fossila bränslen (klimatförändringar) och kärnkraft (radioaktivt avfall), men är samtidigt förfulande i landskapet och kan påverka tjäderlekplatser, fladdermöss och kan så ihjäl örnar och andra fåglar med sina rotorblad.
Vindkraftverken växer just nu upp som svampar ur jorden och stoppar man dem på ett ställe så växer de upp någon annan stans som är bättre eller sämre. Att elda upp skogen i form av storskalig användning av biobränsle tror jag inte heller är ett alternativ, alternativet är energibesparing och återgång till självhushållning i lokalsamhällen.
2019-02-23

 

En tur till naturskogspärlan Granmosseflyten-Pilso, väster om Stömne.
Området ligger bara ett par km väster om höjderna där vindkratverk eventuellt skall byggas, och är ett av de artrikaste och finaste naturskogsområdena i Arvika kommun.

I går så renoverade jag övervåningen och hade antagligen fortsatt om det inte hade blivit så bra väder.
Jag packade in fotoutrustningen och ryggsäcken med ”neste”, eller matsäcken som det heter på riktig svenska och begav mig söder ut emot Klässbol som jag passerade, men när jag kom ner till Stavnäs-slätten så fick jag syn på tre älgar som rörde sig på åkrarna, så jag stannade för att ta några fotografier, men fler bilister stannade så älgarna blev rädda och sprang till skogs.
Jag åkte till Stömne, en vacker kulturbygd som till största delen är välskött, men eftersom de flesta bönderna har slutat att ha djur för länge sedan, så växer betesmarkerna och kantzonerna igen med sly, detta har pågått länge och har skapat en värdefull lövskogsmiljö där många sådana marker utanför naturreservatet har fått biotopskydd eller naturvårdsavtal.
Dalgången berörs inte direkt av de tilltänkta vindkraftverken, men bygden och landskapet kommer att få en helt annan karaktär, ett industriellt intryck strax utanför Glaskogens Naturreservat, tyvärr så är det endast några små rester av naturskog uppe på höjderna där kraftverken skall stå, så så sett så finns det inte något argument för att hindra megabygget med 280 meter höga vindsnurror, världens högsta, läs mer SVT Värmland.
Fult kommer det att bli, det insåg jag när jag körde till Granmosseflyten-Pilso området, men en klen tröst är att det inte blir några vindsnurror på Glaskogen.
Vindkraft är bra när de placeras rätt, men man blir lite orolig att det blir för många vindsnurror och i synnerhet om vi skall bygga ut vindkraften även för el-export till Europa, och inte enbart för eget bruk, det har blivit en massindustri av gigantiska mått och jag är lite rädd för att landskapet i Sverige skall få karaktären av industripark. Om den kommunala vetorätten försvinner så kommer lokalbefolkningen inte att ha möjlighet att säga nej och det blir mer eller mindre fritt fram för multinationella företag att exploatera landskapet, exempelvis som i Kristinehamn SR Värmland, där kommer vindkraftverken att försörja servrarna till en global näthandel och inte till befintliga lokala och nationella behov.


söndag den 7 april 2019.

 

 

 


Jag åkte söder ut, först passerade jag naturreservatet i Stömne där jag tog några få bilder, jag gick enbart den lilla slingan idag då jag hade fler områden att besöka.
Jag fortsatte igenom Gillbergadalens vackra och öppna landskap som jag sponsrar igenom att köpa mjölk och fil från Wermlands Mejeri varje vecka, det är lite dyrare men det öppna landskapet i bygden betyder en hel del för artrikedomen och landskapsbilden.


söndag den 28 april 2019.