Tiskaretjärn är ett naturreservat som är till för att bevara det gamla odlingslandskapet. Det är en ovanligt rik flora i reservatet, mycket på grund av att berggrunden är basisk. Det här är ett komplett bevarat kulturlandskap, där det finns allt från åkrar, ängar och naturbetesmarker, med alla de djur som förr i tiden var vanliga på landsbygden. området är artrikt och har fina vandringsleder, så att besökare har möjligheten att vandra runt.

Ni kan läsa mer på följande länkar: Länsstyrelsen

Karta/Map Skogsstyrelsen

Slåtter. Delta på slåttergille, de behöver er hjälp Ring: 070-4948004


17 juli 2016

 


Ängsrundan Ritamäki, Tiskaretjärn och Kalvhöjden Naturreservat
Idag Midsommarafton tog jag mig en runda för att se de värmländska slåtterängarna i sin prakt. det var 30 grader i skugan och soligt väder.

 

Nu åkte jag ner till Tiskaretjärn där jag parkerade, tog på mig ryggsäck med matsäck och hatten som kronan på verket, jag talade lite med ett äldre par på parkeringen innan jag gick vidare upp på vandringsleden upp till Attikullen. Jag tog lite fotografier innan jag mötte ett lite större sällskap med stråhattar, kanske hade de sådana för att fira midsommar, jag frågade inte, men talade lite med dem, och en i sällskapet kände jag igen från tidningarna, Lars Furuholm har som pensionär tagit på sig den digra uppgiften att sköta gården, artikel VF, han sa att det blommade minst tusen fältgentianor på ängen, och det verkade som att de hade funnits kvar i fröbanken i jorden och att på så vis hade överlevt torkan 2018, för förra året så fanns det nästan inga fältgentianor alls. Jag berättade att jag hade haft lite fältgentianor på min äng under 25 års tid, men att de nu är försvunna från platsen sedan torkan, jag nämnde även renoveringen av min äng, med hjälp av ”höbôs” hö-smul från främst Mjögsjöhöjden i början av 90-talet, han sa att det antagligen var så man etablerade nya ängsmarker uppe på skogarna på 1600-talet. (fältgentianor är ettåriga och måste sätta frön varje år)
Jag gick vidare upp på kullen där det var några svarta fjärilar som jag nu måste försöka hitta namnet på i nycklarna (sotmätare), det är endast här som jag har sett dem. Ängen blommade frodigt, det regnade mycket i dessa trakter för någon vecka sedan, det var riktigt prunkande och vackert, man förstår att gånga tiders poeter och visdiktare skrev och sjöng om ängar, nu för tiden så vet jag inte om man skriver om det vackra.
Jag satte mig uppe på en bänk uppe på kullen, med utsikt över det böljande kuperade landskapet, täckt av blommor och åt fler bullar, denna gång med vatten som dryck, vackrare än en slottspark om man uppskattar den vilda naturens blomsterprakt.
Jag gick vidare ner till den delen där de flesta fältgentianorna blommade, det var ovanligt många, metalliskt blåa, mörka, ibland nästan svarta, jag mötte en trevlig kvinna med en liten kamera, som frågade vad det var för några konstiga blommor och om de var ovanliga för hon hade aldrig sett sådana, och jag bekräftade att de var ovanliga.
Nu gick jag förbi det enda partiet med slåttergubbe, de är lite ovanliga så här långt norr ut, men de har börjat sprida sig lite sedan 20-talet år tillbaka, slutligen gick jag tillbaka till bilen.


Midsommarafton 2020-06-19

  finnbyggd
fältgentiana

 

sotmätare kulturlandskap
tiskaretjärn slåtteräng
tiskaretjärn ängsklocka

 


En rundvandring på Tiskaretjärn och Kalvhöjdens ängar.
I dag tog jag mig en tur upp till de finaste naturreservaten med slåtterängar och naturbetesmarker i trakten, det finns fina leder på båda reservaten och man skall inte trampa runt för mycket bland blommorna utan följ lederna.
Det går även att vandra mellan reservaten och till gruvrundan, men för att hinna med det mesta så tog jag bilen de längre sträckorna.
Det var vackert väder efter allt regn och växtligheten var frodig.
På Tiskaretjärn så var det någon slags aktivitet för allmänheten, jag växlade några ord med ett par personer men anslöt mig inte till folksamlingen.
Även på Kalvhöjden så träffade jag på ett par som vandrade runt.


lördag den 2 juli 2022.

Karta

 

 

 

 


 

Jag åkte till Tiskaretjärn där mycket av de gamla gärdesgårdarna är fallfärdiga, men en stor del har bytts ut, jag talade vid ett tidigare tillfälle med Tage Landmark som hade varit med på arbetet som läggs ut på anbud av Länsstyrelsen, arbetet var väl utfört, men jag hoppas att de byter ut resten av gärdesgården.
Jag gick uppför Atikullen där jag passerade en stor alm, ganska långt norr ut för denna art, men det kan ändras i takt med klimatförändringarna, uppe på kullen så såg jag att fältgentianorna var utplånade av förra årets torka, men det fanns några bestånd nedanför kullen, fast betydligt mindre än normalt, vilket är oroväckande då det endast finns få platser kvar där de växer i länet.
Det var en blomsterprakt utan dess like, speciellt så var det mycket prästkragar som lyste upp markerna när solen bröt igenom molnen, och jag kunde konstatera att slåttergubbarna hade ökat i antal och spridit sig till fler områden.
Jag stannade vid en rastbänk för att fika och valde sedan att gå från mangårdsbyggnaden och vägen ner kantad av blommor i olika färger, bitvis dominerat av gökblomstrens rosa färgton, vägen var även kantad av Landmarks gärdesgårdar som enligt utsago är brända och traditionellt behandlade för att stå emot tidens tand.

lördag den 29 juni 2019.

 

   
tiskaretjärn
tage landmark

 

tiskaretjärn tiskaretjärn
alm gärdesgård slåtteräng
slåttergubbe tiskaretjärn

 


 

Midsommarafton 2014.

 

 

Tiskaretjärn 2013-09-30


 

Tiskaretjärn Tiskaretjärn, vinter Tiskaretjärn
Tiskaretjärn Tiskaretjärn Tiskaretjärn
Tiskaretjärn Tiskaretjärn Tiskaretjärn, sommaräng

 


Bildspel från besök i reservatet den 9 januari 2009.


Tiskaretjärn.

Dagen före Midsommarafton 2012.

     

En tur till Tiskaretjärn och Kalvhöjden.
Idag åkte jag på en mindre tur först upp till Kalvhöjden där jag vandrade runt på de slagna och efterbetade ängsmarkerna, med fin utsikt över Borrsjön.
Jag såg en hel del ängssvampar i gräset och jag gick lite längre upp i sluttningen idag och fick se de andra gårdarna där uppe.
Sedan åkte jag till Tiskaretjärn där jag gick upp till Atikullen där jag satte mig för att njuta av utsikten och åt en kexchoklad.
Jag fick se en annan vandrare, det var en pratig norrman som hade ett stort intresse av det skogsfinska, när han hade gått vidare så gick jag för att se på fåren och rödkullorna i betesmarkerna.
Det blev en fin liten runda idag, inte lika påfrestande vandring som vanligt.


söndag den 1 oktober 2023.

 

 

 

 


 

Landskapet har gått igenom stora förändringar de senaste hundra åren. Nästan alla ängs och naturbetesmarker har gått förlorade, och endast de åkrar som är enklast att odla finns kvar. För pekaren över bilden och se de förändringar i landskapet som har skett mellan 1890 och 2009. Kartan är från trakterna kring Naturreservaten Tiskaretjärn och Kalvhöjden i Sunne.

Här kan ni hitta, och se på historiska kartor över hela Sverige! http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html