Vimyren är en trolsk skog, med 300 åriga furor längs ett vattendrag och en myr med trädbevuxna holmar.

2011-08-13

Information Länsstyrelsen.

Karta/Map Skogsstyrelsen

  vimyren
   

 

vimyren vimyren vimyren
skogsbrand naturskog vimyren
urskog vimyren jolberget

 

 

 

 


En tur till Vimyren, Martatjärnsskogen, Skallberget och Stormyren.
I dag så tog jag kompledigt då jag arbetat under helgen, det var fint väder så jag åkte till höjden mellan Vägsjöfors och Stöllet norr om Torsby.


Jag åkte till parkeringen för Vimyrens naturreservat, här kan man vandra i en grov tallskog med gamla tallöverståndare, somliga lär vara över 300 år och de är mäktiga även om de riktigt stora 500 åringarna föll för yxan på 1800-talet.
Jag gick en liten runda in i reservatet och runt en liten myrhåla innan jag gick vidare till det som enligt kartan är planerat att bli Skallbergets naturreservat, ett 148 ha stort område.

När jag kom tillbaka till bilen efter promenaden så åkte jag vidare längs Vimyrens Naturreservat där jag stannade till ett par gånger för att fotografera innan jag åkte hemåt.

 


måndag den 24 februari 2020.

  vimyren

 

 

vimyren vimyren
naturskog vimyren