Baljåsen

Reservatet Baljåsen, ligger någon mil söder om Värmlandsgränsen, inne i Dalsland. Det är ett stort naturreservat, med artrika naturskogar i kuperad terräng. Det finns bra vandringsleder i delar av reservatet.

2009-09-29

Information, Länsstyrelsen

Karta/Map Skogsstyrelsen

  Baljåsen

 

fura   utsikt baljåsen

 

aspar baljåsen
vrestall
naturskog baljåsen granlågor

 

gammelskog

 


 


Jag besökte Baljåsens naturreservat som hänger ihop med Orsbergets naturreservat, tillsammans så är det ett ca 500 ha stort skyddat område, och ytterligare ett par hundra hektar om man räknar med naturvårdsavtal, så området med vacker vild skyddad natur är stor.
Den här gången så besökte jag Baljåsens sydöstra del, här finns det en parkering med informationstavlor och vandringsleder i alla väderstreck, ett mycket bra område att utgå ifrån vid vandringar. Jag gick upp emot Åmålsbergen där det finns rester av gammal tallskog, grov och knotig längs en brant med fin utsikt söder och väster ut över landskapet, området känns mer vildmarkspräglat med de gamla träden, men det finns även inslag av asp och enstaka ädellövträd, även om barrskogen dominerar uppe på berget. Stora delar av området har varit kalavverkat på 60-70 talet, men ungskogen har börjat bli skog igen och kommer att kännas naturlig om femtio år.
Jag följde främst vandringsleden då dagen närmade sig sitt slut, dagarna blir allt kortare.


Lördag den 1 oktober 2016.

  baljåsen

 

baljåsen åmålsbergen baljåsens naturreservat