Bräcke Ängar

Reservatet Bräcke Ängar, ligger någon mil söder om Värmlandsgränsen, inne i Dalsland. Reservatet är ett stort reservat där man har bevarat det gamla kulturlandskapet, med bebyggelse och allt. det är oerhört naturskönt, med bra naturstigar, som gör att man kan ströva i reservatet.

Information,Länsstyrelsen.

Karta/Map Skogsstyrelsen

  äng
  naturbete

 

hamlade träd ek hage gärdesgård
ek edsleskog skiffer
hamlade träd gård olvon

 

äng rönn
ask ekar
kulturlandskap sjö stängsel olvon

 

edsleskog träd bräcke
bräcke ängar ekar naturreservat
ängssluttning hamling