Gillbergasjön

Gillbergasjön är ett reservat, som gynnar de betade strandängarna, med sin rika flora och sitt enorma fågelliv, en vacker fågellokal.

2009-09-29

Info: Länsstyrelsen.

Parkering, och utsikt, vid kyrkan.

Karta/Map Skogsstyrelsen

 
 

 


Jag gick förbi kyrkan vid Gillberga, kyrkan ligger i en pastoral idyll, med utsikt över reservatet. Jag gick till gravfältet, där en betesmark har utökats och restaurerats, så att man har en god utsikt över ett av de äldsta och bördigaste kulturmarkerna i den här delen av Värmland.

2011-09-24

 


2011-04-11

   

 

 

Havsörn, Gillbergasjöns Naturreservat.

 

 

Häger fångar en gädda.

 


Gillbergasjöns naturreservat
Vid sjön var det nästan tomt på flyttfåglar och häckfåglarna har inte kommit ännu.
I närheten fans det dock ett 30 tal tranor ute på ett fält.

2012-03-31


Reservatet ligger i en jordbruksbyggd, bilderna nedan kommer från trakten.

 

Artikel NWT


Efter en tur i vildmarken så behövde jag civilisation, så jag åkte till Gillbergasjön och parkerade vid kyrkan, visserligen skogsklädd, men jag behövde aldrig gå in.
Från kyrkoparkeringen så har man en magnifik utsikt över Gillbergasjön som är betad av nötkreatur, det är den finaste strandängen i Västra Värmland och därmed även den finaste fågellokalen, här kan man finna det mesta, även om reservatet tyvärr saknar ett fågeltorn.
Jag gick ner till kanten av strandängen och vandrade i skogsbrynet där det finns ädlare lövträd och vitblommande buskar som pryder betesmarkerna, här såg jag ut över sjön och fick se nötkreaturen beta ute i vattnet omgivna av grågäss, tofsvipor och diverse vadare och änder, ett riktigt fågeleldorado. Häckningarna är redan i gång, jag såg att grågässen redan hade små ulliga kycklingar som följde sina föräldrar i ett ledband på strandängen. Ek och ädellövskogen upp emot kyrkan har restaurerats för ett antal år sedan då all granskog höggs bort för att naturen skulle få ett mer ursprungligt utseende. Längst upp på kullen så finns det gamla gravhögar dekorerade med styvmorsvioler, och närmare kyrkan så finns det mattor av blåa förgät mig ej.
Väl framme vid bilen så åkte jag nu hemåt efter en lyckad dag i solen.

Jag fortsatte igenom Gillbergadalens vackra och öppna landskap som jag sponsrar igenom att köpa mjölk och fil från Wermlands Mejeri varje vecka, det är lite dyrare men det öppna landskapet i bygden betyder en hel del för artrikedomen och landskapsbilden.


söndag den 28 april 2019.

 

  gillbergasjön
gillberga kyrka
grågäss

 

strandäng gillberga
gillbergasjön gillberga kyrka
löväng gillbergasjön gillbergasjön

 

strandbete gillbergasjön
gillberga kyrka
gillberga gravhög gillberga