Gillbergasjön

Gillbergasjön är ett reservat, som gynnar de betade strandängarna, med sin rika flora och sitt enorma fågelliv, en vacker fågellokal.

2009-09-29

Info: Länsstyrelsen.

Parkering, och utsikt, vid kyrkan.

Karta/Map Skogsstyrelsen

 
 

 


Jag gick förbi kyrkan vid Gillberga, kyrkan ligger i en pastoral idyll, med utsikt över reservatet. Jag gick till gravfältet, där en betesmark har utökats och restaurerats, så att man har en god utsikt över ett av de äldsta och bördigaste kulturmarkerna i den här delen av Värmland.

2011-09-24

 


2011-04-11

   

 

Havsörn, Gillbergasjöns Naturreservat.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Häger fångar en gädda.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Gillbergasjöns naturreservat
Vid sjön var det nästan tomt på flyttfåglar och häckfåglarna har inte kommit ännu.
I närheten fans det dock ett 30 tal tranor ute på ett fält.

2012-03-31


Reservatet ligger i en jordbruksbyggd, bilderna nedan kommer från trakten.

 

Artikel NWT