Näshöjderna

Jag åkte ner emot Klässbol och vid Fjöle så svängde jag av emot Värmskog och när jag kom ner till sjön Värmeln så svängde jag norr ut (v 672) tills jag svängde väster ut på landtungan emellan N och S Nässtjärnen, landskapet och kulturbygden är vacker, synnerligen fint vid Södra Näs, vackert skötta gårdar och marker till skillnad från vissa andra platser i bygden. Det är lite speciellt att åka igenom bygderna söder om Arvika, vissa delar är välskötta och andra har mycket igenväxta marker och fallfärdiga hus, landskapet är vackert, men mer än hälften av åkermarkerna och nästan all ängs och naturbetesmark är borta sedan länge, småskaligt jordbruk lönar sig inte här.
Jag parkerade i Norra Näs och gick en bommad skogsbilväg upp igenom ett område som kallas Näshöjderna, det är ett Riksintresse för Naturvård, men domineras främst av kalhyggen och ungskog i dalgången, tanken var kanske annorlunda från början på 70-80 talet när skogen sköttes som bondskog, för några större naturvärden finns inte kvar, däremot så är geologin relativt välbevarad frånsett ett par skogs och traktorvägar, för här kan man studera geologiska fenomen som uppstått då havsytan gick ända här uppe för 10 000 år sedan strax efter att den mer än 2000 meter tjocka inlandsisen smält efter istidens slut. Sedan så har Skandinavien rest sig ett par hundra meter efter att trycket av glaciärerna lättat, samtidigt som havsnivån globalt sett höjdes med 120 meter av all smält is. Kanske kommer sägnerna om en syndaflod ifrån de här händelserna då den drabbade hela världen med översvämningar.
Själva Stentorget som är huvudattraktionen var inte det fina besöksmål som jag trodde rent upplevelsemässigt, det var ett kalt område i en ungskog med mycket sten, visst kan man föreställa sig havet med sitt sälta vatten skvalpa bland stenarna, men skall man bege sig hit så får man främst vara intresserad av geologi för naturen var trivial. Det kan vara lite finare utsikt på bergen runt dalgången, men skogen verkade inte speciellt gammal.

lördag den 15 september 2018.

Karta, skogsstyrelsen

Visit Arvika

Registerblad från 1998

 

  näshöjderna

 

näshöjderna högsta kustlinjen
södra näs södra näs värmskog