Övre Lofterud, ligger utanför Glaskogen men man har en god överblick över de södra delarna av reservatet. Utsikten är hänförande och kulturlandskapet är välskött, med stenrösen, solitärträd och små åkrar.

2010-10-09

 

 

odlingsröse övre lofterud
stenröse lofterud lofterud
övre lofterud