Stömne

Reservatet i Stömne är ett av våra äldre reservat, och kom till för att bevara ett större bestånd av ekar, varav flera av dem är flera hundra år gamla.

Stömne herrgård är en stor gammal gård, där det finns stora gamla ekar i en beteshage, och en igenväxt park, med gigantiska granar blandat med stora lövträd i en av våra bördigaste skogsmarker.

2009-09-29

Information, Länsstyrelsen.

Karta/Map Skogsstyrelsen

 

 

ek stock

 


 

2011-09-24